V Uradnem listu RS št. 56/2017 z dne 13.10.2017 je bil objavljen nov Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost, ki se bo pričel uporabljati s 1.1.2018 (v nadaljevanju Pravilnik).

Pravilnik uvaja nove obrazce obračuna prispevkov za nekatere skupine zavarovancev.

Kdo bo v letu 2018 prvič oddajal obračune prispevkov za socialno varnost?

Poleg zavarovancev, ki že oddajajo obračune prispevkov ("redni" s.p.-ji, verski uslužbenci, družbeniki in delničarji, ki niso zavarovani na drugi podlagi), bodo z novim letom zavezanci za oddajo obračuna tudi:

  • kmetje;
  • osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic;
  • osebe, ki so prostovoljno vključene v socialno zavarovanje.

 

Kmetje, ki so obvezno ali prostovoljno zavarovani, bodo poročali na obrazcu Obračun prispevkov za socialno varnost za kmete.

Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in v obvezno zavarovanje niso vključene na podlagi opravljanja dejavnosti ("popoldanski" s.p., dopolnilna dejavnost na kmetiji, sobodajalci fizične osebe), bodo oddajale obračun na obrazcu Obračun prispevkov za socialno varnost za osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic.

Osebe, ki so prostovoljno vključene v socialno zavarovanje, bodo poročale na obrazcu Obračun prispevkov za socialno varnost za osebe, ki so prostovoljno vključene v socialno zavarovanje.

Novi obvezniki bodo obračun prispevkov za januar dolžni prvič oddati februarja 2018.

Za vse obračune prispevkov velja, da obračun praviloma sestavi davčni organ in ga vroči zavezancu do 10. v mesecu za pretekli mesec preko portala eDavki. Če obračun ni odložen oziroma vsebuje napačne podatke, je zavezanec sam dolžan izpolniti in oddati pravilen obračun in sicer najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec, seveda elektronsko preko portala eDavki.

Nove obveznike zato pozivamo, da si čimprej uredijo dostope do portala oziroma za namene vročanja določijo pooblaščenca.


Vir: eSvetovalec OZS, 17. november

 0590 96 350

 064 253 600

 info@rs-zeus.si

Minimalna plača/zaposleni:
804,96 € (bto)

Minimalna plača/direktor:
1088,50 € (bto) – zav.podlaga 040

804,96 € (bto) – zav.podlaga 001.

Prevoz: 
Službeno potovanje: 0,37 €/km
Prevoz na delo: 0,18 €/km
Podatki o km med kraji in državami

Dnevnice za Slovenijo:
6-8 ur (7,45 €)

8-12 ur (10,68 €)
12-24 ur (21,39 €)

Plačevanje z gotovino do: do 420 €

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti: 8,00 % od 1.1.2017

 

ZASLEDOVALEC ZAKONODAJE

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj se peljimo čez osnove

AKTUALNE INFORMACIJE

05.
Januar
2018

Najnižja osnova za obračun prispevkov za osebe v delovnem razmerju

Od leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost za zavarovance iz delovnega razmerja vezane na znesek zadnje znane
Beri naprej...

19.
December
2017

Davčna obravnava: napotitve v tujino

GZS je Ministrstvu za finance podala določena vprašanja v povezavi z novostmi z zadnjo novelo Zakona o dohodnini (ZDoh-2S), ki se zastavljajo podjetjem,
Beri naprej...

11.
December
2017

Obveznost vpisa podjetij, ki dajejo v promet manj kot 15.000 kg embalaže letno

obveznosti za embalerje, pridobitelje embaliranega blaga ter proizvajalce in pridobitelje t.i. servisne embalaže, ki dajejo embalažo v promet v Republiki Sloveniji. Novost določa
Beri naprej...

01.
December
2017

Manjše spremembe pri normiranih sp

Z novim letom velja, da mora samostojni podjetnik 'normiranec' obvezno izstopiti iz sistema t.i. normirancev, v kolikor seštevek njegovih prihodkov in prihodkov povezanih
Beri naprej...

29.
November
2017

Kako so obdavčena novoletna obdarovanja?

Obdarovanje poslovnih partnerjev

Odhodki novoletnih pogostitev partnerjev, zabave s poslovnimi partnerji ali njim dana darila (z logotipom ali brez) se lahko uveljavijo
Beri naprej...

PODJETNIŠKE E-NOVICE

SLEDITE NAM