V Uradnem listu RS št. 56/2017 z dne 13.10.2017 je bil objavljen nov Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost, ki se bo pričel uporabljati s 1.1.2018 (v nadaljevanju Pravilnik).

Pravilnik uvaja nove obrazce obračuna prispevkov za nekatere skupine zavarovancev.

Kdo bo v letu 2018 prvič oddajal obračune prispevkov za socialno varnost?

Poleg zavarovancev, ki že oddajajo obračune prispevkov ("redni" s.p.-ji, verski uslužbenci, družbeniki in delničarji, ki niso zavarovani na drugi podlagi), bodo z novim letom zavezanci za oddajo obračuna tudi:

  • kmetje;
  • osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic;
  • osebe, ki so prostovoljno vključene v socialno zavarovanje.

 

Kmetje, ki so obvezno ali prostovoljno zavarovani, bodo poročali na obrazcu Obračun prispevkov za socialno varnost za kmete.

Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in v obvezno zavarovanje niso vključene na podlagi opravljanja dejavnosti ("popoldanski" s.p., dopolnilna dejavnost na kmetiji, sobodajalci fizične osebe), bodo oddajale obračun na obrazcu Obračun prispevkov za socialno varnost za osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic.

Osebe, ki so prostovoljno vključene v socialno zavarovanje, bodo poročale na obrazcu Obračun prispevkov za socialno varnost za osebe, ki so prostovoljno vključene v socialno zavarovanje.

Novi obvezniki bodo obračun prispevkov za januar dolžni prvič oddati februarja 2018.

Za vse obračune prispevkov velja, da obračun praviloma sestavi davčni organ in ga vroči zavezancu do 10. v mesecu za pretekli mesec preko portala eDavki. Če obračun ni odložen oziroma vsebuje napačne podatke, je zavezanec sam dolžan izpolniti in oddati pravilen obračun in sicer najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec, seveda elektronsko preko portala eDavki.

Nove obveznike zato pozivamo, da si čimprej uredijo dostope do portala oziroma za namene vročanja določijo pooblaščenca.


Vir: eSvetovalec OZS, 17. november

 0590 96 350

 064 253 600

 info@rs-zeus.si

Minimalna plača/zaposleni:
842,79 € (bto)

Minimalna plača/direktor:
1188,50 € (bto) – zav.podlaga 040

842,79 € (bto) – zav.podlaga 001.

Prevoz: 
Službeno potovanje: 0,37 €/km
Prevoz na delo: 0,18 €/km
Podatki o km med kraji in državami

Dnevnice za Slovenijo:
6-8 ur (7,45 €)

8-12 ur (10,68 €)
12-24 ur (21,39 €)

Plačevanje z gotovino do: do 420 €

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti: 8,00 % od 1.1.2018

 

ZASLEDOVALEC ZAKONODAJE

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj se peljimo čez osnove

AKTUALNE INFORMACIJE

16.
Februar
2018

Kaj je službena pot in kaj napotitev (od 1. 1. 2018 dalje)

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je izdalo Informacijo o uporabi instituta napotitve na delo v tujino oziroma službene poti,
Beri naprej...

14.
Februar
2018

Novosti pri poročanju o najemnih poslih v letu 2018

Z uveljavitvijo novega Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN1 (Uradni list RS, št. 77/17) je prenehala obveznost neposrednega poročanja fizičnih oseb o
Beri naprej...

05.
Februar
2018

FURS po novem pristojen za sankcioniranje zaradi neizplačila plač

Finančna uprava RS (FURS) je z letom 2018, poleg Inšpektorata RS za delo, pristojna, da v okviru davčnega nadzora uvede postopek o prekršku zoper
Beri naprej...

30.
Januar
2018

Minimalna plača 2018

Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom od 1. januarja 2018 znaša 842,79 evrov (bruto).

 

ZEUS


30.
Januar
2018

Furs gre z mobilnimi enotami nad neizplačevalce plač

Februarja bodo uslužbenci Fursa (tudi z vključitvijo mobilnih enot) izvajali obsežne aktivnosti nadzora delodajalcev, ki niso oddali REK obrazca v zvezi z izplačili
Beri naprej...

PODJETNIŠKE E-NOVICE

SLEDITE NAM