Z novelo Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-D), ki je začela veljati 21. 10. 2017 (navedena določba se bo začela uporabljati tri mesece kasneje), je zakonodajalec delavcu naložil obvezo prijave v evidenco iskalcev zaposlitve že v času teka odpovednega roka. Tako se po novem možnost prijave delavca pri zavodu v času teka odpovednega roka, spreminja v obveznost.


Pravilno oblikovano obvestilo o odpovedi zaposlitve

Delodajalec mora v skladu s tretjim odstavkom 87. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), delavca ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi pisno obvestiti o pravnem varstvu in o pravicah iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti ter o obveznosti prijave v evidenco iskalcev zaposlitve. Zato navedena določba novele zakona ne zadeva samo delavce, ampak tudi delodajalce, ki morajo pravilno oblikovati obvestilo o odpovedi zaposlitve ter delavca seznaniti z obveznostjo prijave v evidenco brezposelnih oseb v zakonsko predviden roku (3 dni od vročitve odpovedi) in o znižanju denarnega nadomestila v primeru zamude.

Rok za prijavo – 3 dni od vročitve odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Delavec se mora prijaviti v evidenco iskalcev zaposlitve (osebno ali po elektronski poti) v roku treh (3) dni od vročitve odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti. Določba ne velja za tiste delavce, ki jim delodajalci ponudijo odpoved pogodbe s sklenitvijo nove pogodbe po določilih Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1).

Razlog spremembe je želja po pridobitvi informacij o trgu dela in zaposlovanju ter pomoči pri iskanju zaposlitve in pri povečanju zaposlitvenih možnosti delavca.


Znižanje denarnega nadomestila za opustitev obvezne prijave

V primeru opustitve obvezne prijave v evidenco, se delavcu izplačuje znižano denarno nadomestilo za primer brezposelnosti. Delavcu se prve tri mesece izplačuje nadomestilo v višini 60 odstotkov od osnove, vendar ne manj kot 350 eurov. Navedeno pa velja tudi, če delavec kljub pravočasni prijavi v evidenco iskalcev zaposlitve neupravičeno ne izpolnjuje obveznosti, dogovorjenih z zaposlitvenim načrtom.

 

Druge novosti Zakona o urejanju trga dela:

  • spodbuda za zaposlovanje nižje in srednje izobraženih prejemnikov denarnega nadomestila v času upravičenosti do omenjene pravice,
  • ukinitev možnosti opravljanja volonterskega pripravništva zaradi usposabljanja za samostojno opravljanje dela na področju vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve,
  • odločba o pravici do denarnega nadomestila se zavarovancu vroča z navadno vročitvijo, tj. z dostavo v hišni predalčnik v skladu z zakonom, ki ureja poštne storitve,
  • zakonska obveznost osebe, vključene v ukrep APZ (Aktivne politike zaposlovanja), k vračilu neupravičeno izplačanih sredstev (doslej je bila takšna obveznost dogovorjena s pogodbo o vključitvi) in dodatno dolžnost v obliki plačila zakonitih zamudnih obresti,
  • določitev evidence študentskega dela.

 

Vir: Inštitut za računovodstvo, 16. november 2017

 0590 96 350

 064 253 600

 info@rs-zeus.si

Minimalna plača/zaposleni:
842,79 € (bto)

Minimalna plača/direktor:
1188,50 € (bto) – zav.podlaga 040

842,79 € (bto) – zav.podlaga 001.

Prevoz: 
Službeno potovanje: 0,37 €/km
Prevoz na delo: 0,18 €/km
Podatki o km med kraji in državami

Dnevnice za Slovenijo:
6-8 ur (7,45 €)

8-12 ur (10,68 €)
12-24 ur (21,39 €)

Plačevanje z gotovino do: do 420 €

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti: 8,00 % od 1.1.2018

 

ZASLEDOVALEC ZAKONODAJE

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj se peljimo čez osnove

AKTUALNE INFORMACIJE

16.
Februar
2018

Kaj je službena pot in kaj napotitev (od 1. 1. 2018 dalje)

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je izdalo Informacijo o uporabi instituta napotitve na delo v tujino oziroma službene poti,
Beri naprej...

14.
Februar
2018

Novosti pri poročanju o najemnih poslih v letu 2018

Z uveljavitvijo novega Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN1 (Uradni list RS, št. 77/17) je prenehala obveznost neposrednega poročanja fizičnih oseb o
Beri naprej...

05.
Februar
2018

FURS po novem pristojen za sankcioniranje zaradi neizplačila plač

Finančna uprava RS (FURS) je z letom 2018, poleg Inšpektorata RS za delo, pristojna, da v okviru davčnega nadzora uvede postopek o prekršku zoper
Beri naprej...

30.
Januar
2018

Minimalna plača 2018

Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom od 1. januarja 2018 znaša 842,79 evrov (bruto).

 

ZEUS


30.
Januar
2018

Furs gre z mobilnimi enotami nad neizplačevalce plač

Februarja bodo uslužbenci Fursa (tudi z vključitvijo mobilnih enot) izvajali obsežne aktivnosti nadzora delodajalcev, ki niso oddali REK obrazca v zvezi z izplačili
Beri naprej...

PODJETNIŠKE E-NOVICE

SLEDITE NAM