Namen: za državno statistiko in za namen javne objave.
Rok za oddajo letnega poročila 2017: 03.04.2018
Posebnosti:
1. Družbe, ki imajo poslovno leto drugačno od koledarskega, oddajo do 03.04.2018 letno poročilo le za statistični namen. Za namen javne objave pa 3 mesece po koncu poslovnega leta.
2. Družbe, ki so zavezane k reviziji / preiskavi oz konsolidaciji, oddajo do 03.04.2018 letno poročilo le za statistični namen. Za namen javne objave pa 8 mesecev po koncu poslovnega leta.

 

Kraj predložitve: portal AJPES

Način predložitve:

1. Neposredni ročni vnos v spletno aplikacijo
2. Uvoz XML datoteke, ki se jo pripravi iz objavljene excel preglednice


Za predložitev podatkov prek spletne aplikacije se je potrebno predhodno brezplačno registirati in vključiti v sistem e-pooblastil. Zakoniti zastopnik ne potrebuje pooblastila, mora pa svoje kvalificirano digitalno potrdilo vpisati na AJPES v Evidenco digitalnih potrdil ter podpis dodati tudi v profil uporabnika.

Ko je letno poročilo pripravljeno, se ga potrdi z digitalnim podpisom ali izpisom obvestila (1x A4 list), ki se ga obvezno podpiše in pošlje na pristojno izpostavo AJPES.


Koliko nas bo javna objava letnega poročila letos stala:

 

Računovodstvo in davki ZEUS

 0590 96 350

 064 253 600

 info@rs-zeus.si

Minimalna plača/zaposleni:
842,79 € (bto)

Minimalna plača/direktor:
1188,50 € (bto) – zav.podlaga 040

842,79 € (bto) – zav.podlaga 001.

Prevoz: 
Službeno potovanje: 0,37 €/km
Prevoz na delo: 0,18 €/km
Podatki o km med kraji in državami

Dnevnice za Slovenijo:
6-8 ur (7,45 €)

8-12 ur (10,68 €)
12-24 ur (21,39 €)

Plačevanje z gotovino do: do 420 €

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti: 8,00 % od 1.1.2018

 

ZASLEDOVALEC ZAKONODAJE

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj se peljimo čez osnove

AKTUALNE INFORMACIJE

18.
April
2018

Višina regresa za letni dopust za leto 2018 - gospodarstvo

Regres v letu 2018 za gospodarstvo.

Najnižji znesek regresa določa ZDR-1, ki določa, da je delodajalec dolžan izplačati regres za letni dopust
Beri naprej...

09.
April
2018

Rezervacije za odpravnine pri majhnih družbah

Ali mora majhna gospodarska družba za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi oblikovati rezervacije? Kako pravilno razumeti določbo SRS 10.1?


Beri naprej...
09.
April
2018

Telefonsko informiranje DDV

Telefonsko informiranje DDV

S 3. 4. 2018 je za telefonska vprašanja s področja DDV vzpostavljen enoten klicni center za

09.
April
2018

Predlog ZVOP-2

Besedilo Predloga zakona o varstvu osebnih podatkov 06.04.2018 [Vlada Republike Slovenije] - TUKAJ


26.
Marec
2018

Višja minimalna urna postavka

V skladu z odredbo MDDSZEM se 1. aprila 2018 minimalna urna postavka zviša iz 4,61 € bruto na 4,73

PODJETNIŠKE E-NOVICE

SLEDITE NAM