Namen: za državno statistiko in za namen javne objave.
Rok za oddajo letnega poročila 2017: 03.04.2018
Posebnosti:
1. Družbe, ki imajo poslovno leto drugačno od koledarskega, oddajo do 03.04.2018 letno poročilo le za statistični namen. Za namen javne objave pa 3 mesece po koncu poslovnega leta.
2. Družbe, ki so zavezane k reviziji / preiskavi oz konsolidaciji, oddajo do 03.04.2018 letno poročilo le za statistični namen. Za namen javne objave pa 8 mesecev po koncu poslovnega leta.

 

Kraj predložitve: portal AJPES

Način predložitve:

1. Neposredni ročni vnos v spletno aplikacijo
2. Uvoz XML datoteke, ki se jo pripravi iz objavljene excel preglednice


Za predložitev podatkov prek spletne aplikacije se je potrebno predhodno brezplačno registirati in vključiti v sistem e-pooblastil. Zakoniti zastopnik ne potrebuje pooblastila, mora pa svoje kvalificirano digitalno potrdilo vpisati na AJPES v Evidenco digitalnih potrdil ter podpis dodati tudi v profil uporabnika.

Ko je letno poročilo pripravljeno, se ga potrdi z digitalnim podpisom ali izpisom obvestila (1x A4 list), ki se ga obvezno podpiše in pošlje na pristojno izpostavo AJPES.


Koliko nas bo javna objava letnega poročila letos stala:

 

Računovodstvo in davki ZEUS

 0590 96 350

 064 253 600

 info@rs-zeus.si

Minimalna plača/zaposleni:
842,79 € (bto)

Minimalna plača/direktor:
1188,50 € (bto) – zav.podlaga 040

842,79 € (bto) – zav.podlaga 001.

Prevoz: 
Službeno potovanje: 0,37 €/km
Prevoz na delo: 0,18 €/km
Podatki o km med kraji in državami

Dnevnice za Slovenijo:
6-8 ur (7,45 €)

8-12 ur (10,68 €)
12-24 ur (21,39 €)

Plačevanje z gotovino do: do 420 €

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti: 8,00 % od 1.1.2018

 

ZASLEDOVALEC ZAKONODAJE

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj se peljimo čez osnove

AKTUALNE INFORMACIJE

16.
Februar
2018

Kaj je službena pot in kaj napotitev (od 1. 1. 2018 dalje)

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je izdalo Informacijo o uporabi instituta napotitve na delo v tujino oziroma službene poti,
Beri naprej...

14.
Februar
2018

Novosti pri poročanju o najemnih poslih v letu 2018

Z uveljavitvijo novega Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN1 (Uradni list RS, št. 77/17) je prenehala obveznost neposrednega poročanja fizičnih oseb o
Beri naprej...

05.
Februar
2018

FURS po novem pristojen za sankcioniranje zaradi neizplačila plač

Finančna uprava RS (FURS) je z letom 2018, poleg Inšpektorata RS za delo, pristojna, da v okviru davčnega nadzora uvede postopek o prekršku zoper
Beri naprej...

30.
Januar
2018

Minimalna plača 2018

Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom od 1. januarja 2018 znaša 842,79 evrov (bruto).

 

ZEUS


30.
Januar
2018

Furs gre z mobilnimi enotami nad neizplačevalce plač

Februarja bodo uslužbenci Fursa (tudi z vključitvijo mobilnih enot) izvajali obsežne aktivnosti nadzora delodajalcev, ki niso oddali REK obrazca v zvezi z izplačili
Beri naprej...

PODJETNIŠKE E-NOVICE

SLEDITE NAM