Ustavno sodišče je odločilo, da se razveljavi četrti odstavek 88. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) v delu, ki pravi, da se lahko odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu vroči s priporočeno pošiljko s povratnico. 

Po mnenju Ustavnega sodišča določba ne zagotavlja, da bo delavec z odpovedjo dejansko seznanjen in bo lahko pravočasno vložil tožbo, zaradi česar je lahko kršena njegova pravica do sodnega varstva.

Do sprejetja drugačne zakonske podlage za vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu po pošti uporabljajo pravila pravdnega postopka o osebnem vročanju.

Preberi več

Danes je prišel v obtok novi bankovec za 50,00 EUR. 

 

Obstajata dve seriji eurobankovcev. V prvi seriji so bili naslednji apoeni: 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 € in 500 €. Maja 2016 je ECB sklenila, da v seriji Evropa ne bo več bankovca za 500 €. Petstotaki iz prve serije, ki so že v obtoku, bodo kljub temu ostali zakonito plačilno sredstvo brez časovne omejitve.

Preberi več

Besedo Slovenija v vseh sklonih in svojilnih pridevnikih je dovoljeno vnesti v firmo le z dovoljenjem Vlade Republike Slovenije.

Vlada lahko po prostem preudarku dovoli družbi uporabo besede Slovenija, pri tem pa preveri, če:

  • ima družba izpolnjene davčne in druge javnofinančne obveznosti;
  • družba ni v postopku insolventnosti oziroma prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja finančno poslovanje podjetij, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje;
  • družba opravlja pridobitno dejavnost, ki je za Republiko Slovenijo večjega pomena.
Preberi več

Javna agencija SPIRIT Slovenija v okviru javnih razpisov preko evropskih sredstev nudi slovenskim izvoznikom sofinanciranje različnih poslovnih aktivnosti, s katerimi povečujejo svojo mednarodno konkurenčnost: sofinanciranje udeležbe na mednarodnih poslovnih dogodkih, sofinanciranje certificiranja ter tržnih raziskav.  

Preberi več

Podjetnik lahko začne opravljati dejavnost, ko je pri AJPES vpisan v Poslovni register Slovenije.

V prijavi za vpis v Poslovni register Slovenije mora podjetnik navesti:

  • predlagan datum vpisa, ki je poznejši od dne vložitve prijave za vpis in ni daljši od enega meseca (prej 3 mesece) od dne vložitve prijave za vpis,
  • firmo podjetnika in podatke o sedežu (npr: ime priimek, gostinske storitve, s.p., Ljubljana)
  • podatke o skrajšani firmi, če jo ima, (npr. ime priimek, s.p.)
Preberi več

Če se želite širiti v ZDA in/ali spoznati ameriško poslovno in podjetniško okolje, izkoristite priložnost in se prijavite na enomesečni »tailor-made« program, ki bo potekal oktobra 2017 v Chicagu.

V triletnem obdobju se je izmenjave udeležilo 20 podjetnikov ali predstavnikov podjetniškega podpornega okolja.

Več informacij o programu in prijave (rok je 15.4.2017) najdete na spletni strani podjetniške mreže CEED Slovenija, ki je partner programa - tukaj

Preberi več

 0590 96 350

 064 253 600

 info@rs-zeus.si

Minimalna plača/zaposleni:
804,96 € (bto)

Minimalna plača/direktor:
1088,50 € (bto) – zav.podlaga 040

804,96 € (bto) – zav.podlaga 001.

Prevoz: 
Službeno potovanje: 0,37 €/km
Prevoz na delo: 0,18 €/km
Podatki o km med kraji in državami

Dnevnice za Slovenijo:
6-8 ur (7,45 €)

8-12 ur (10,68 €)
12-24 ur (21,39 €)

Plačevanje z gotovino do: do 420 €

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti: 8,00 % od 1.1.2017

 

ZASLEDOVALEC ZAKONODAJE

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj se peljimo čez osnove

AKTUALNE INFORMACIJE

05.
Januar
2018

Najnižja osnova za obračun prispevkov za osebe v delovnem razmerju

Od leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost za zavarovance iz delovnega razmerja vezane na znesek zadnje znane
Beri naprej...

19.
December
2017

Davčna obravnava: napotitve v tujino

GZS je Ministrstvu za finance podala določena vprašanja v povezavi z novostmi z zadnjo novelo Zakona o dohodnini (ZDoh-2S), ki se zastavljajo podjetjem,
Beri naprej...

11.
December
2017

Obveznost vpisa podjetij, ki dajejo v promet manj kot 15.000 kg embalaže letno

obveznosti za embalerje, pridobitelje embaliranega blaga ter proizvajalce in pridobitelje t.i. servisne embalaže, ki dajejo embalažo v promet v Republiki Sloveniji. Novost določa
Beri naprej...

01.
December
2017

Manjše spremembe pri normiranih sp

Z novim letom velja, da mora samostojni podjetnik 'normiranec' obvezno izstopiti iz sistema t.i. normirancev, v kolikor seštevek njegovih prihodkov in prihodkov povezanih
Beri naprej...

29.
November
2017

Kako so obdavčena novoletna obdarovanja?

Obdarovanje poslovnih partnerjev

Odhodki novoletnih pogostitev partnerjev, zabave s poslovnimi partnerji ali njim dana darila (z logotipom ali brez) se lahko uveljavijo
Beri naprej...

PODJETNIŠKE E-NOVICE

SLEDITE NAM