ROW
Računovodstvo Zeus
Za varno prihodnost!
Z računovodskim servisom Zeus smo pričeli sodelovati 01.0... 
SI SPLET d.o.o.
 
 
 

Od 01.07.2021 do vključno z 31.12.2021 se za minimalno osnovo za obračun prispevkov od plače in nadomestila plače upošteva znesek 1.024,24 EUR in NE 1.113,72 EUR kot se je v letu 2021 do junijske plače.
Ta ukrep velja od 01.07.2021-31.12.2021. Ker se plače izplačujejo v naslednjem mesecu pomeni, da za vse izplačane plače od 01.08.2021 do 31.01.2022.

Vir: FURS

Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela vendarle ostaja 0,18 evra za vsak polni kilometer med prebivališčem in delom opravljanja dela in NE 0,13 evra kot so predlagali začetek julija.
To velja za vse tiste, ki nimajo možnosti javnega prevoza in čezmejne delovne migrante.

Preberi več

Prvi dan v juliju 2021 je bila v Uradnem listu RS objavljena Uredba o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.


Ne bo več obračunavanja mesečnih ali dnevnih vozovnic za obračun stroškov prevoza na delo in z dela, ampak se bo uporabljala kilometrina. Višina povračila stroškov za prevoz na delo in z dela, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja bo znašala 0,13 evrov za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela. Najnižji znesek mesečnega povračila pa bo znašal 30 evrov.

Preberi več

Vlada je z današnjim dnem 05.07.2021 dodatno sprostila nekatere ukrepe. V trgovinah ne bo več omejitve števila kupcev, do sedaj je veljalo, da mora biti zagotovljenih 10 kvadratnih metrov na stranko. Naslednja vesela novica je odprava nošenja mask v notranjosti gostinskih lokalov in pa odprava zagotavljanja trimetrske razdalje med mizami.
Igralni saloni lahko izkoristijo vso svojo kapaciteto in ne samo 75% kot so jo lahko do sedaj, vendar morajo potrošniki izpolnjevati pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Enako velja za nastanitvene obrate, nočne klube in notranje prostore kjer se izvajajo sejemske ali kongresne dejavnosti.

Preberi več

Delodajalci, ki so uveljavili povračilo nadomestila plače zaposlenim na začasnem čakanju (podpoglavje 1.1 ZIUZEOP) in tisti, ki so uveljavili oprostitev plačila prispevkov na podlagi 28. člena zakona v povezavi s povračilom nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo v obdobju od 13.03.2020 in 31.05.2020 in so ugotovili, da ne izpolnjujejo pogoja upada prihodkov ali so v letu 2020 oziroma za leto 2020 izplačali dobiček, izplačali nagrade poslovodstvu oziroma dele plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izvedli nakup lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, potem vložijo izjavo »Vračilo prejetih upravičenj (delodajalci)«. Rok za vračanje v primeru neizpolnjevanja pogoja upada prihodkov je bil do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020, ki je bil 30.04.2021.

Preberi več

Bližamo se zadnjemu roku za izplačilo regresa v letu 2021. Rok za izplačilo regresa je do 01.07.2021. V primeru nelikvidnosti podjetja se lahko s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določi kasnejši datum, vendar najkasneje do 01.11.2021.
Minimalni znesek regresa za letni dopust znaša 1.024,24 EUR (minimalna plača), maksimalni neobdavčeni znesek pa 2.009,50 EUR. Za maksimalni znesek regresa za letni dopust se vzame povprečno bruto plačo v Republiki Sloveniji izpred dveh mesecev, v tem primeru se upošteva povprečna bruto plača za mesec marec (2021).

 0590 96 350

 064 253 600

 info@rs-zeus.si

Lokacija: Ljubljana in Slovenska Bistrica

 

Minimalna plača/zaposleni:
940,58 € (bto)

Minimalna plača/direktor:
1188,50 € (bto) – zav.podlaga 040

940,58 € (bto) – zav.podlaga 001

Minimalna h postavka za študente: 
5,40 EUR bruto (4,56 EUR neto)

Prevoz: 
Službeno potovanje: 0,37 €/km
Prevoz na delo: 0,18 €/km
Podatki o km med kraji in državami

Dnevnice za Slovenijo:
6-8 ur (7,45 €)

8-12 ur (10,68 €)
12-24 ur (21,39 €)

Plačevanje z gotovino do: do 420 €

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti: 8,00 % od 01. 01. 2019

 

 

Povprasevanje

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

Skupaj se peljimo čez osnove

AKTUALNE INFORMACIJE

22.
Julij
2021

Novost pri obračunu plače

Od 01.07.2021 do vključno z 31.12.2021 se za minimalno osnovo za obračun prispevkov od plače in nadomestila plače upošteva znesek 1.024,24 EUR in NE 1.113,72

22.
Julij
2021

Nove spremembe pri povračilu stroškov prevoza na delo

Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela vendarle ostaja 0,18 evra za vsak polni kilometer med prebivališčem in delom opravljanja dela in NE

Beri naprej...
07.
Julij
2021

Sprememba uredbe povračila potnih stroškov za prevoz na delo in z dela

Prvi dan v juliju 2021 je bila v Uradnem listu RS objavljena Uredba o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz

Beri naprej...
05.
Julij
2021

Dodatno sproščanje ukrepov

Vlada je z današnjim dnem 05.07.2021 dodatno sprostila nekatere ukrepe. V trgovinah ne bo več omejitve števila kupcev, do sedaj je veljalo, da mora biti

Beri naprej...
22.
Junij
2021

Vračanje prejetih upravičenj

Delodajalci, ki so uveljavili povračilo nadomestila plače zaposlenim na začasnem čakanju (podpoglavje 1.1 ZIUZEOP) in tisti, ki so uveljavili oprostitev plačila prispevkov na podlagi 28.

Beri naprej...

SLEDITE NAM

 

Novice
Email naslov: