ROW
Računovodstvo Zeus
Za varno prihodnost!
Iskreno se zahvaljujem strokovnim svetovalcema za delo s tu... 
Marina Ignatyeva Direktorica podjetja Neo Kras d.o.o., Ljubljana
 
 
 

5. korona paket, Oktober 2020

 

Katere delavce lahko napotimo na čakanje?

Tiste, katerim zaradi posledic epidemije začasno ne moremo zagotavljati dela.


Kako?

  • Izdamo pisno odredbo, katero vročimo zaposlenim praviloma pred pričetkom čakanja na delo.
  • Najkasneje v osmih dneh po napotitvi delavcev na čakanje, oddamo vlogo za ZRSZ – podstran 'zadelodjalce.si'. 
  • Pisno odredbo in / ali prijavo na ZRSZ lahko za vas pripravi pravna služba (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., 0590 96 364).


V katerem časovnem obdobju so lahko delavci na čakanju?

  • Država delno krije plačo delavcem, ki so – zaradi posledic epidemije - na čakanju od 1.10.2020 do 31.12.2020 (z možnostjo podaljšanja)
  • Pozor! Če ste zaposlene napotili na začasno čakanje na delo že pred uveljavitvijo novega zakona (pred 24.10), za obdobje od 1.10.2020, predložite vlogo v 8 dneh od uveljavitve zakona, najkasneje do 1.11.2020.


Koliko nadomestila krije država?

Višina delnega povračila izplačanega nadomestila plače s strani države znaša 80% nadomestila plače in je omejena z višino najvišjega zneska denarnega nadomestila za primer brezposelnosti (892,50 EUR). V 80 odstotkov nadomestila plače, ki ga krije država, je vključeno nadomestilo plače in prispevki za vsa socialna zavarovanja (bruto I). Višina delnega povračila izplačanega nadomestila plače s strani Republike Slovenije ne sme presegati 80 odstotkov vrednosti izplačanega nadomestila plače.

 

Pogoj za kritje plače s strani države?

Do pomoči ste upravičeni, če predvidevate, da bodo prihodki (čisti prihodki od prodaje) v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 20 % glede na leto 2019 (če podjetje v letu 2019 ni poslovalo, se primerja povprečne mesečne prihodke v letu 2020 s prihodki od 1.1.2020 do 12.3.2020).

V paketu marec – maj je bil pogoj 10% zmanjšanje prihodkov. Pojasnil še ni.

 

Kdaj niste upravičeni do nadomestila?

  • če niste poravnali vseh davčnih obveznosti na dan oddaje vloge.
  • če na dan oddaje vloge niste predložili vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje vloge.
  • če je nad vami uveden postopek stečaja ali če se nahaja v likvidacijskem postopku.

 

PREPOVED ODPUŠČANJA

Delodajalec v obdobju prejemanja delnega povračila nadomestila plače ne sme začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, ki jih je napotil na začasno čakanje na delo, ali odpovedati pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov, razen če je bil program razreševanja presežnih delavcev sprejet že pred 13. marcem 2020 in delodajalec za te delavce ni uveljavil pravice do povračila nadomestila plače po tem zakonu ali ZIUOOPE ali ZIUZEOP ali ZIUPDV (kršitev prepovedi odpuščanja).  

 

 

ZEUS 

 

 0590 96 350

 064 253 600

 info@rs-zeus.si

Lokacija: Ljubljana in Slovenska Bistrica

 

Minimalna plača/zaposleni:
940,58 € (bto)

Minimalna plača/direktor:
1188,50 € (bto) – zav.podlaga 040

940,58 € (bto) – zav.podlaga 001

Minimalna h postavka za študente: 
5,40 EUR bruto (4,56 EUR neto)

Prevoz: 
Službeno potovanje: 0,37 €/km
Prevoz na delo: 0,18 €/km
Podatki o km med kraji in državami

Dnevnice za Slovenijo:
6-8 ur (7,45 €)

8-12 ur (10,68 €)
12-24 ur (21,39 €)

Plačevanje z gotovino do: do 420 €

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti: 8,00 % od 01. 01. 2019

 

 

Skupaj se peljimo čez osnove

AKTUALNE INFORMACIJE

02.
November
2020

Temeljni dohodek za s.p. in mikro podjetja

Z ZZUOOP se za samozaposlene zavarovance, ki zaradi posledic COVID -19 ne morejo opravljati dejavnosti ali pa jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu, ponovno uvaja ukrep

Beri naprej...
02.
November
2020

Delavcu je bila odrejena karantena

Pravico do povračila izplačanih nadomestil plače delavca, ki zaradi odrejene karantene ne more opravljati dela, lahko uveljavlja delodajalec, če izjavi, da ne more organizirati dela

Beri naprej...
02.
November
2020

Nadomestilo - varstvo otrok - 80%

Delodajalec lahko uveljavlja pravico do povračila izplačanih nadomestil plače za delavca, ki ostane doma, zaradi varstva otroka (vrtec + šola do vključno 5. razreda).  Delodajalec delavcu izplača

Beri naprej...
02.
November
2020

Testiranja na SARS niso boniteta!

Ker v Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) ni podlage za to, da se plačila delodajalca za testiranja delojemalcev, na katera jih napoti delodajalec, ne štejejo za boniteto,

Beri naprej...
02.
November
2020

Kratkotrajna odsotnost zaradi bolezni (do 3 dni)

Delavec je lahko odsoten z dela zaradi bolezni BREZ POTRDILA ZDRAVNIKA do tri zaporedne delovne dni v kosu, vendar največ enkrat v koledarskem letu. Šteje se,

Beri naprej...

SLEDITE NAM

 

Novice
Email naslov: