ROW
Računovodstvo Zeus
Za varno prihodnost!
Z računovodskim servisom Zeus sem, zaradi točnosti držan... 
Sebastijan Lorger Direktor, www.printaj.si, Ljubljana
 
 
 

Ljubljana / Letališka cesta 33e

 

Računovodskih servisov je vsaj 5.000! Zakaj bi izbrali ZEUS? Zakaj bi med vsemi priložnostmi, ki se vam ponujajo, izbrali ravno nas?

Smo eni največjih! V letu 2019 smo prejeli nagrado European Business Award za dobro organizacijsko klimo. V istem letu smo prejeli tudi nagrado za 'starešjim prijazno podjetje'.  Prejeli smo tudi mavrični pokal zdravja, s katerim nam je GZS priznal največjo skrb za zdravje zaposlenih.  

Sodelavci si med seboj pomagamo! Z različnimi team buildingi in igranjem namiznega nogometa vsak petek  skrbimo za medsebojno povezanost in spreščenost. Ker prodajamo znanje in ne čas, je naš delovnik gibljiv oz prilagodljiv. Cenimo strokovnost, sodelovanje, zanesljivost in dobre odnose. Spoštujemo svoje naročnike in spoštujemo drug drugega.

 

Nekaj sporočil vaših bodočih sodelavcev:

 

'Dober team, strokovni napredek in osebna rast - tudi v računovodskem servisu je to mogoče in to smo MI!'

Alenka Brozovič, vodja

 

'Res sem vesela, da sem našla tako ekipo!'  

Brigita Krumpak, vodja

 

'Ob tako dobri organizaciji dela, je delo res eno samo veselje!'

Sanja Mehmedič, računovodja

 

V ZEUS davki in računovodstvo skrbimo za naročnike celovito. Računovodje in njih naročniki imajo na voljo podporne oddelke:

 • Pravni oddelek;
 • Kadrovski oddelek;
 • Oddelek, ki ureja postopke tujcev v Sloveniji (Foreign Entrepreneur Business Centre):
 • SPOT točka (VEM točka) za postopke ustanovitve podjetja in sprememb.

 

Opis delovnega mesta:

Sproščeno delovno okolje, strokoven tim, osem urni gibljiv delovnik in zanimivi izzivi. V ZEUS-u  Iščemo novo sodelavko ali sodelavca, ki so ji blizu strokovnost, sodelovanje, zanesljivost in spoštovanje. Iščemo osebo, ki bo skupaj z nami rasla in ponesla storitve računovodenja na najvišjo raven kokovosti.

Opis del in nalog:

 • Izvajanje knjigovodske in računovodske funkcije za več organizacij - naročnikov.
 • Komunikacija s kontaktnimi osebami naročnikov, usmerjanje le teh in reševanje računovodskih izzivov.
 • Priprava računovodskih poročil in svetovanje.
 • Vsa potrebna poročanja državnim institucijam, bankam ali lastnikom podjetij.

Od novega sodelavca ali sodelavke pričakujemo:

 • najmanj štiri leta delovnih izkušenj v računovodstvu,
 • zanimanje za to področje dela in željo po strokovnem napredovanju,
 • strokovnost in natančnost,
 • pozitivno naravnanost in kolegialnost,
 • dobro osebno organiziranost,
 • željo po pomoči drugim.
 • Znanje programa Pantheon je prednost!

Nudimo:

 • Sproščeno in pozitivno delovno klimo, nove poslovne prostore s talnim ogrevanjem in hlajenjem.
 • Gibljiv delovnik.
 • Strokovna notranja in zunanja izobraževanja.
 • Strokovno rast v izkušenem in vodoželjnem timu.
 • Delo je v Ljubljani, parkiranje zagotovljeno in brezplačno.

 

Vaš CV pričakujemo do 6. avgusta 2020 na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.  

Skladno s 157. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ULRS 109/2012) vas obveščamo, da spletna stran rs-zeus.si pri svojem delovanju uporablja piškotke. Gre za majhne besedilne datoteke, ki se shranjujejo na vašem disku in so potrebne za nemoteno delovanje spletne strani. Podatke v teh majhnih besedilnih datotekah (piškotkih) uporabljamo za spremljanje obiskanosti spletne strani rs-zeus.si. Predvsem nas zanima, katera strokovna besedila največ berete, da bi vam lahko pripravili še več podobnih oziroma sorodnih vsebin. Piškotke uporabljamo tudi za nemoteno delovanje modula 'pošlji povpraševanje', zbrane podatke pa uporabljamo izključno za namene odgovora na povpraševanje. Uporabljamo jih tudi pri delovanju modula za e-novice – tukaj zbrane podatke uporabljamo izključno za namen obveščanja naročnikov o zakonodajnih novostih, aktualnih razpisih in drugih računovodskih in sorodnih vsebinah. 

Shranjevanju piškotov se lahko izognete tako, da jih izklopite v nastavitvah brskalnika, ki ga uporabljate. 

Z uporabo spletne strani rs-zeus.si se strinjate tudi z našo uporabo piškotkov. Nastavitve lahko kadarkoli spremenite v spodnjem predelu strani - piškotki.

Uporabljamo ANALITIČNE PIŠKOTKE:

_ga: merjenje obiskanosti s storitvijo Google Analytics. Veljavnost: 2 leti.

_gat: pikotek ne hrani uporabnikih podatkov, uporablja se za omejevanje pogostosti zadetkov pri merjenju obiskanosti strani s storitvijo Google Analytics. Veljavnost: 10 minut.

_gid: naključno ustvarjeno unikatno tevilo se uporablja za izračun podatkov o obisku naega spletnega mesta s storitvijo Google Analytics. Veljavnost: 24 ur.

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA MED ZEUS RAČUNOVODSTVO IN DAVKI D.O.O. IN NAROČNIKI RAČUNOVODSKIH STORITEV

 

(1) Zeus davki in računovodstvo d.o.o. (v nadaljevanju izvajalec) in naročnik računovodskih storitev (v nadaljevanju naročnik) skleneta pred pričetkom sodelovanja Pogodbo o opravljanju storitev računovodenja (v nadaljevanju pogodba). 

(2) V pogodbi izvajalec in naročnik opredelita pogodbeno ceno, morebitne posebne pogoje sodelovanja ali dodatne storitve ter datum začetka sodelovanja. 

(3) Vsi ostali pogoji sodelovanja so zapisani na tem spletnem mestu.

(4) OSNOVNA STORITEV 

(5) izvajalec za naročnika vodi poslovne knjige in opravlja druge računovodske storitve, izdeluje davčne obračune, prav tako pa lahko opravlja tudi druge storitve, povezane z opravljanjem računovodskih storitev.

(6) Osnovne storitve so lahko:

 • kontiranje in knjiženje dokumentov v temeljne poslovne knjige (glavna knjiga in dnevnik glavne knjige);
 • vodenje pomožnih knjig in razčlenjevalnih razvidov (analitične evidence terjatev in obveznosti, analitične evidence osnovnih sredstev);
 • analitično razvidovanje stroškov in prihodkov,
 • sestavljanje letnega poročila skladno z Zakonom o gospodarskih družbah in Slovenksim računovodskim standardom za poslovne potrebe in za namene javne objave ter statistične potrebe;
 • vodenje davčnih evidenc ter sestavljanje davčnih obračunov, kot so npr. obračun davka od dohodka pravnih oseb, obračun davka na dodano vrednost, obračun davčnega odtegljaja po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb ali po Zakonu o dohodnini ter sestavljanje drugih davčnih obračunov;
 • obračun plač in drugih dohodkov iz zaposlitve kot tudi drugih dohodkov fizičnih oseb, katerih izplačevalec je naročnik te pogodbe (kot npr. avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb, dohodkov iz najemnin in drugih), vključno z izdelavo vseh z zakonom ali drugimi predpisi predpisanih obračunov in poročil, povezanih s temi izplačili (ob samem izplačilu in ob zaključku leta);
 • sestavljanje poročil po naročilu naročnika za njegove potrebe (npr. za potrebe, poslovodstva, lastnikov) in izdelovanje poročil, predpisanih z zakonom in drugimi predpisi za potrebe Banke Slovenije, Statističnega urada, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in morebitnih drugih državnih inštitucij ter drugih oseb (npr. banke, zavarovalnice) na željo naročnika;
 • svetovanje na področju računovodenja, priprave verodostojnih knjigovodskih listin ter na drugih področjih, povezanih z računovodenjem in vodenjem davčnih evidenc ter izdelavo obračunov;
 • sodelovanje pri revizijskih in inšpekcijskih pregledih naročnikovega poslovanja.

(7) ODGOVORNOST

(8) Za storitve opisane v odstavku 5 in 6 je izvajalec odgovoren, da so opravljene strokovno in rokovno skladno z veljavno zakonodajo in predpisi s tega področja ob izpolnjenih predpostavkah od odstavka 12 do 16 ter od odstavka 19 do 21.Storitve opravlja izvajalec v svojih prostorih in s svojo opremo.

(9) Izvajalec in naročnik se zavežeta obravnavati podatke, ki jih pridobita drug o drugem, kot poslovno skrivnost tako v času trajanja pogodbe kot po njenem izteku.

(10) Izvajalec naročnika obvešča o spremembah zakonodaje na računovodskem in davčnem področju za potrebe njegove dejavnosti. Naročnik sam sprejema poslovne odločitve in s tem tudi odgovornost zanje.

(11) Izvajalec lahko za izdajanje listin, njihovo kroženje in obdelavo ter za drugo podporo poslovanju naročnika izdaja ustna ali pisna navodila, za izvajanje katerih odgovarja naročnik sam.

(12) Naročnik je odgovoren dati izvajalcu vse potrebne informacije, podatke in listine, ki omogočajo izvajalcu poznavanje podjetja naročnika tako, da lahko išče optimalne rešitve pri računovodenju ter opravi svoje storitve skladno s tukaj opisanimi pogoji.

(13) Naročnik se zaveže pripravljati in posredovati izvajalcu knjigovodsko dokumentacijo pravočasno, najkasneje do 12. v mesecu za pretekli mesec, skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS 21.11), tako da:

 • so izpiski transakcijskega računa urejeni po zaporednih številkah in da so pri vsakem izpisku priložene pripadajoče specificirane kompenzacije ter druge razčlenitve prometa z ustreznimi specifikacijami ter morebitnimi pojasnili;
 • so izdani računi razvrščeni po zaporednih številkah in opremljeni z ustreznimi carinskimi ali drugimi dokumenti;
 • so prejeti računi urejeni po datumu prejema in likvidacijski številki ter s strani naročnika potrjeni (likvidirani) za knjiženje v poslovne knjige, s priloženimi carinskimi listinami in prevzemnicami blaga. Prejeti računi za osnovna sredstva morajo imeti oznako, da gre za nabavo osnovnih sredstev ter najmanj še podatke o predvideni dobi koristnosti sredstva, o datumu razpoložljivosti za uporabo). Če izvajalec izda posebna pisna navodila za likvidacijo prejetih računov, jih je naročnik dolžan upoštevati, kot da bi bila sestavni del te pogodbe;
 • je blagajniški dnevnik urejen po datumu in zaporednih številkah ter je opremljen z ustreznimi oštevilčenimi prejemki in izdatki ter drugimi prilogami (likvidiranimi prejetimi računi, obračuni potnih stroškov in podobno);
 • so drugi dokumenti, ki imajo značaj knjigovodske listine (npr. obračuni potnih stroškov, obračuni materialnih stroškov, rekapitulacije materialnega ali blagovnega knjigovodstva, podatki za obračun plač, drugi zbiri in specifikacije) opremljeni tako, da nedvoumno pričajo o vsebini poslovnega dogodka in izvajalcu omogočajo pravilno evidentiranje v poslovne knjige;
 • so v obdobju od zadnjega pobota plačani vsi prejeti računi v valuti, ki je na računu. V primeru da temu ni tako in da se naročnik odloči, da izvajalec zanj prijavlja obveznosti v obvezen pobot, morajo biti dokumenti na sedežu izvajalca že do 5. v mesecu za pretekli mesec drugače izvajalec ne more prevzeti odgovornosti za pravilnost oddanih pobotov. Priprava in prijava obveznih pobotov pa se zaračuna posebej.

(14) Za resničnost in verodostojnost posredovane dokumentacije odgovarja naročnik. Za nepravilnosti v davčnih in knjigovodskih razvidih ter obračunih, do katerih bi prišlo zaradi zamude naročnika pri dostavi dokumentacije ali zaradi dostave neustreznih in nepopolnih listin, odgovarja naročnik.

(15) Šteje se, da so osnovne določbe predpisov o davčnem priznavanju odhodkov, obveznosti obračunavanja DDV in drugih davkov naročniku znane, v kolikor pa ima naročnik dileme ali vprašanja, se o njih posvetuje z izvajalcem storitve. Skladno s temi pravili je naročnik dolžan izstavljati dokumentacijo in likvidirati prejete račune ter druge listine, ki so podlaga za pripoznanje stroškov.

(16) Naročnik se zaveže vse knjigovodske listine arhivirati pri sebi in jih hraniti v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

(17) Materialno in blagovno knjigovodstvo se zaveže voditi naročnik sam. Podatke o porabi materiala in blaga se naročnik zaveže sporočati izvajalcu po dogovoru, praviloma mesečno, vendar najmanj enkrat letno in to do 15. januarja za preteklo leto po stanju na dan 31.12. skupaj z inventurnim elaboratom in do 15. dne v mesecu, ki sledi poslovnemu letu, za preteklo poslovno leto po stanju na zadnji dan poslovnega leta, če je poslovno leto različno od koledarskega.

(18) Obračun stroškov (potnih in ostalih) se zaveže opravljati naročnik sam in jih prilagati neposredno k izplačilnemu instrumentu ali temeljnici, če stroški, ki se nanašajo na obračunsko obdobje, še niso izplačani. Za verodostojnost, vsebino in resničnost obračunov stroškov odgovarja naročnik.

(19) Višino plač določa naročnik sam s pogodbo o zaposlitvi. V pogodbi o zaposlitvi je naročnik dolžan natančno določiti način obračunavanja plače, tako da je nesporno določeno ali so v plači zajeti vsi dodatki, ali pa posebej določiti posamezne dodatke in njihovo višino. Način obračunavanja plač kot tudi vse spremembe se zaveže naročnik nedvoumno sporočiti izvajalcu.

(20) Ob zaposlitvi novega delavca je naročnik dolžan posredovati izvajalcu tudi M1/M2 obrazec, davčno številko ter pogodbo o zaposlitvi (oziroma najmanj jasen pregled načina obračunavanja plač) in to v 5 dneh po zaposlitvi, v nasprotnem primeru naročnik prevzame vso odgovornost za morebitno neizdelavo obračuna plače ali morebitno napačno izdelavo obračuna plače.

(21) Naročnik se zaveže izročiti izvajalcu vse morebitne spremembe podatkov za obračun plač za zaposlene najkasneje do tretjega delovnega dne v mesecu za pretekli mesec, sicer lahko izvajalec uporabi podatke za obračun plač predhodnega meseca.

(22) Izvajalec od 1. do 8. v mesecu izstavi račun za pretekli mesec oz. v osmih dneh po opravljenih storitvah. Datum dokončanja storitve je zadnji dan meseca za katerega se izstavlja račun, če se ta izstavlja mesečno.

(23) Naročnik se zaveže račune izvajalca plačevati najkasneje v osmih dneh od datuma izstavitve računa.

(24) V primeru zamude plačila se naročnik zaveže plačati zakonite zamudne obresti po izstavljenem obračunu s strani izvajalca v roku 8 dni od datuma izstavitve obračuna obresti.

(25) PREKINITEV POGODBE

(26) Naročnik in izvajalec lahko sporazumno prekineta pogodbo in določita odpovedni rok, ki ne more biti daljši od treh mesecev. V odpovednem roku je treba določiti roke in način predaje dokumentov.

(27) Naročnik lahko enostransko odpove to pogodbo, odpoved mora biti dana v pisni obliki in vsaj 3 mesece pred dejanskim prenehanjem sodelovanja po tej pogodbi. Odpovedni rok prične teči od dneva, ko izvajalec prejme pisno odpoved naročnika, poslano s priporočeno pošiljko, ali preko odgovorjene elektronske pošte, katere odgovor dokazuje prejem sporočila o odpovedi.

(28) Izvajalec lahko enostransko odpove to pogodbo:

 • če naročnik krši tukaj opisane pogoje,
 • če naročnik sili izvajalca k nezakonitim dejanjem oz. k opustitvi zakonitih dejanj,
 • če naročnik dvakrat zaporedoma ne poravna svojih obveznosti do izvajalca,
 • v drugih primerih, s trimesečnim odpovednim rokom. 

(29) Odpoved velja za primere po prvih treh alinejah iz prejšnjega odstavka od dneva, ki ga določi izvajalec, za druge primere pa velja odpoved od dneva, ko naročnik prejme pisno odpoved.

(30) V primeru odpovedi pogodbe se pogodbeni stranki sporazumeta, da se naročnik zaveže plačati vse obveznosti za opravljene storitve izvajalca ter za izpise poslovnih knjig in prenos dokumentacije v roku 15 dni po izstavitvi računa s strani izvajalca, izvajalec pa se zaveže izročiti vso dokumentacijo in izpise poslovnih knjig v roku 5 dni od prejema plačila po zadnjem računu izvajalca. 

(31) Pogodbena stranka, ki ne spoštuje odpovednega roka opisanega v odstavkih od 27 do 29, je dolžna drugi pogodbeni stranki plačati odškodnino v višini enomesečnega zneska vrednosti storitev.

(32) Če naročnik v času trajanja pogodbe ali v roku 12 mesecev po prekinitvi pogodbe prevzame kateregakoli sodelavca izvajalcu, je dolžan izvajalcu takoj plačati odškodnino v višini šestih povprečnih bruto plač sodelavca v zadnjih treh mesecih dela pri izvajalcu, če se pogodbeni stranki o tem sporazumno in pisno ne dogovorita drugače. 

(33) Če izvajalec v času trajanja pogodbe ali v roku 12 mesecev po prekinitvi pogodbe prevzame kateregakoli sodelavca naročniku, je dolžan naročniku takoj plačati odškodnino v višini šestih povprečnih bruto plač sodelavca v zadnjih treh mesecih dela pri naročniku, če se pogodbeni stranki o tem sporazumno in pisno ne dogovorita drugače. 

(34) Kakršne koli spremembe pogodbe so možne v pisni obliki, ki jih pogodbeni stranki določita z aneksom k pogodbi ali drugačnim pisnim dogovorom. Te spremembe so lahko usklajene ustno ali preko elektronskih sporočil med pogodbenima strankama.

(35) Pogodbeni stranki se strinjata, da se pogodba 1x letno uskladi z rastjo indeksa cen življenjskih potrebščin, brez vnaprejšnjega usklajevanja med pogodbenima strankama.

(36) Vse morebitne spore naročnik in izvajalec poskušata reševati sporazumno, sicer bo spor reševalo sodišče po sedežu izvajalca. 

(37) VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV ZA NAROČNIKE

(38) Tukaj opisane pogoje sme Zeus davki in računovodstvo d.o.o. spremeniti v skladu z lastno odločitvijo. 

(39) O vsaki spremembi teh pogojev mora Zeus davki in računovodstvo d.o.o. svoje naročnike obvestiti in sicer: z objavo sprememb na svoji spletni strani www.rs-zeus.si vsaj 30 dni pred uveljavitvijo sprememb ter s sporočilom na računu, da so pogoji spremenjeni. Če naročnik s spremembami ne soglaša, lahko preden stopijo spremembe v veljavo pisno zahteva osebno obravnavo. V kolikor tega v roku do uveljavitve sprememb ne stori, se smatra, da s spremembami soglaša ter da spremembe zanj veljajo ter ga zavezujejo. V trenutku ko spremembe začnejo veljati, prenehajo v spremenjenem delu veljati do takrat veljavni pogoji. 

(40) Naročnik nima pravice zahtevati osebne obravnave, v kolikor se spremembe opravijo zaradi prilagoditve oziroma uskladitve z veljavnimi predpisi. 

(41) Predmetni splošni pogoji za naročnike začnejo veljati 22. julija 2015 in se uporabljajo za pogodbe, ki se sklenejo od tega datuma naprej.

 

Sprejeto v Zeus davki in računovodstvo d.o.o.

Sprejmeta direktorja:
Ingrid Drozg
Aleš Švab

Intelektualna lastnina

 

Na vseh avtorskih delih, ki so vključeni v spletno stran Zeus davki in računovodstvo - www.rs-zeus.si (v nadaljevanju: spletna stran) in njenih različic v tujih jezikih je imetnik avtorskih pravic podjetje Zeus davki in računovodstvo d.o.o.. 

Uporabnik, pravna ali fizična oseba, lahko uporablja vsebine na spletni strani v nekomercialne namene, vendar z natančno navedbo vira in aktivno povezavo na spletno stran. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletne strani v komercialne namene (npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) je prepovedana. V kolikor pri uporabniku obstaja poslovni interes, smo dosegljivi na kontaktih, ki so objavljeni na spletni strani. 

 

Varovanje osebnih podatkov

 

Podatki, ki jih Zeus davki in računovodstvo pridobi na spletni strani, so namenjeni izključno rabi, za namen katere so se zbrali, skladno z ZVOP.

Pooblaščenca za GDPR v podjetju sta Ingrid Drozg: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. in Aleš Švab: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 

 

Omejitev odgovornosti

 

Podjetje Zeus davki in računovodstvo se bo trudilo, da bodo podatki na spletni strani točni, ažurni in nepristranski, vendar pa Zeus davki in računovodstvo, kakor tudi nobena druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala ali sodeluje pri ustvarjanju spletne strani in njenih vsebin, ni odgovorna za kakršno koli osebno ali poslovno škodo, ki bi lahko nastala pri uporabniku, zaradi uporabe podatkov, informacij ali drugih elementov na spletni strani. Zeus davki in računovodstvo bo skrbel za nemoteno delovanje spletne strani, ni pa odgovoren za kakršne koli posledice motenega delovanja spletne strani. 

Zeus davki in računovodstvo lahko spletno stran kadar koli spremeni. 

 

Splošno

 

Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Ljubljani. Uporabnik se s temi pogoji strinja z uporabo spletne strani. 

Zeus davki in računovodstvo

V prazna polja vpišite podatke o svojem podjetju in poslovanju, na podlagi katerih vam bomo v čim krajšem času poslali okvirno ceno za vodenje računovodstva.
MESEČNI PODATKI O POSLOVANJU (okvirno ocenite ali izračunajte povprečje)

Politika zasebnosti podjetja Zeus davki in računovodstvo d.o.o. (v nadaljevanju: podjetje)

 

O politiki varstva osebnih podatkov

Namen Politike varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju: Politika) je seznanitev Naročnikov uporabnikov ter drugih oseb (v nadaljevanju: Posamezniki) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani podjetja ter pravicami Posameznikov na tem področju. Hkrati ta Politika dodatno pojasnjuje soglasje za obdelavo podatkov. V Politiki so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), zajete naslednje informacije:

 • kontaktne informacije podjetja in kontakt pooblaščene osebe za varstvo podatkov,
 • nameni, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov Posameznikov, vključno s profiliranjem osebnih podatkov Posameznikov,
 • posredovanje podatkov tretjim osebam in v tretje države,
 • čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,
 • pravice Posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
 • pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

Kjer je to primerno, se določila, ki se nanašajo na Posameznike, uporabljajo tudi za vprašanja tajnosti in zaupnosti komunikacij uporabnikov, ki so pravne osebe. Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo podatkov Upravljavec osebnih podatkov Posameznikov, ki se obdelujejo v skladu s Politiko varstva osebnih podatkov je podjetje Zeus davki in računovodstvo d.o.o..

 

Pooblaščenca podjetja in kontaktne informacije

Zeus davki in računovodstvo d.o.o.

Tel.: 059 096 350

Mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Pooblaščenca podjetja za GDPR: Ingrid Drozg: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. in Aleš Švab: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stika s strankami, tržnega obveščanja prek elektronske pošte, pospeševanja prodaje, profiliranja strank s ciljem prilagojene ponudbe vsebin in izdelkov strankam v elektronski pošti in na spletnih straneh. Ob poslanih elektronskih sporočilih si zabeležimo prikaze na strani posameznikov prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih. Za boljšo in bolj usmerjeno ponudbo ter prilagajanje nadaljnjih sporočil zabeležene podatke avtomatsko obdelamo, analiziramo, profiliramo ter ocenjujemo zainteresiranost naših strank za poslana sporočila. Na osnovi zabeleženih podatkov in ustvarjenih profilov ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

Za namen obveščanja preko elektronske pošte hranimo naslednje podatke:

 • naslov elektronske pošte,
 • ime,
 • priimek.

 

Posredovanje podatkov tretjim osebam in v tretje države 

Zbrani osebni podatki se hranijo na območju Republike Slovenije in jih v nobenem primeru ne posredujemo tretjim osebam ali v tretje države.

 

Rok hrambe osebnih podatkov

Zbrane osebne podatke posameznikov hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma trajno izbrišemo. Podjetje sprejema zahteve v zvezi s pravicami posameznika po telefonu, na številki 059 096 350 ali na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.. V kolikor bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma trajno izbrisali.

 

Pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Vsak posameznik lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva sledeče:

 • vpogled,
 • popravek,
 • popoln izbris,
 • prenos drugemu ponudniku sorodnih storitev,
 • prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja izvajala do njegovega preklica.

Zahtevo lahko pošlje preko e-maila: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali pisno po pošti na sedež podjetja.

V primeru, da bi v našem podjetju želeli nadalje obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni podatki zbrani, bomo posamezniku pred tako nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovili informacije o tem drugem namenu in vse nadaljnje relevantne informacije, kot so podane v temu dokumentu.

 

Pravica do pritožbe v zvezi z obdelovanje osebnih podatkov

Posameznik lahko morebitno pritožbo, v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, sporoči na 059 096 350 ali na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., oziroma po pošti na naslov: Zeus davki in računovodstvo d.o.o., Letališka cesta 33e, 1000 Ljubljana s pripisom GDPR.

Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si

Če je posameznik pri podjetju uveljavljal pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi podjetja meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu vloži obrazloženo pritožbo pri podjetju v roku 15 dni. Podjetje mora o pritožbi odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh.

 

Zeus davki in računovodstvo

 

Več prispevkov

Podkategorije

"Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?"

 0590 96 350

 064 253 600

 info@rs-zeus.si

Lokacija: Ljubljana in Slovenska Bistrica

 

Skupaj se peljimo čez osnove

AKTUALNE INFORMACIJE

09.
Januar
2021

Obročno vračilo neupravično prejetih sredstev

Na podlagi PKP7 lahko FURS (in Zavod RS za zaposlovanje za sredstva iz svoje pristojnosti) dovoli obročno plačilo obveznosti iz naslova vračila neupravičeno prejetih sredstev,

Beri naprej...
09.
Januar
2021

Spremembe ukrepa: povračilo nekritih fiksnih stroškov

Boljši pogoji v PKP7 se bodo upoštevali avtomatično: torej se bo iz 1.000 EUR upravičenih sredstev na zaposlenega avtomatično povečalo na 2.000 EUR na zaposlenejga. Že

Beri naprej...
09.
Januar
2021

Vračilo sredstev (čakanje na delo)

V nadaljevanju najdete pojasnilo FURSa glede vračila neupravičeno prejetih sredstev za delavce na čakanju na delo, ko podjetje ne izpolni pogoja upada prihodkov.

Beri naprej...
09.
Januar
2021

PKP7: Krizni dodatek

Na podlagi 85. člena ZIUPOPDVE morajo zasebni delodajalci ob izplačilu decembrske plače delavcem, ki opravljajo delo v decembru izplačati krizni dodatek v višini 200,00 eur

Beri naprej...
02.
November
2020

Temeljni dohodek za s.p. in mikro podjetja

Z ZZUOOP se za samozaposlene zavarovance, ki zaradi posledic COVID -19 ne morejo opravljati dejavnosti ali pa jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu, ponovno uvaja ukrep

Beri naprej...

SLEDITE NAM

 

Novice
Email naslov: